Położenie

Pruszków mieści się w granicach województwa mazowieckiego i powiatu pruszkowskiego. Miasto stanowi część aglomeracji warszawskiej, jest oddalony od zachodniej granicy stolicy o 5 km. Na obszarze Pruszkowa znajduje się Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazy i obejmuje on dolinę rzeki Utraty, która przepływa przez miasto, w związku z czym na jego terenie znajduje się około 80 ha objętych ochroną. Na terenie miasta znajduje się także malowniczy Park Potulickich , a w niewielkim oddaleniu od centrum Pruszkowa znajdują się także Stawy Pęcickie.

Komunikacja

Miasto jest doskonale skomunikowane ze stolicą liniami warszawskiego ZTM-u oraz pociągami Kolei Mazowieckiej. Transport kolejowy umożliwia także dotarcie do ważnych miast innych regionów, jak Katowice, itp. Kursują również autobusy PKS Grodzisk Mazowiecki do pobliskiego Janowa, Grodziska Mazowieckiego, Piastowa, Nadarzyna. W Pruszkowie znajduje się także kolejowy terminal kontenerowy (jeden z największych w kraju).

Alternatywą dla komunikacji publicznej są także ciągi komunikacyjne jak: droga wojewódzka nr 718 (na Ożarów Mazowiecki), droga wojewódzka nr 719 (Warszawa-Pruszków-Żyrardów). Ponadto na terenie miasta znajduje się węzeł autostrady A2.

Demografia

Pruszków zamieszkuje około 60 tys. osób. W ciągu ostatnich lat widać wzrost zaludnienia, co wynika głównie z migracji ludności oraz dodatniego przyrostu naturalnego. Największą grupę mieszkańców stanowią kobiety oraz mężczyźni w wieku 30-39 lat. Znaczącą grupą są także osoby w wieku od 55 do 64 lat.

Infrastruktura

W ciągu ostatnich lat w Pruszkowie można zaobserwować wyraźne przemiany gospodarcze. Znacząco wzrosła liczba firm, które zlokalizowały tu swoje siedziby bądź filie. Swoją działalność uruchamiają tu inwestorzy krajowi oraz zagraniczni. Na terenie miasta funkcjonuje Millennium Logistic Park – MLP Pruszków I, stanowiący ważny obszar przemysłowy na obszarze województwa mazowieckiego.

W Pruszkowie zlokalizowane jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im . prof. Jana Mazurkiewicza. W mieście prężnie działają także ośrodki kultury jak Książnica Pruszkowska, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego oraz Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”. Miasto posiada również obiekty sportowe, jak tor kolarski, halę ZNICZ, basen KAPRY.

Miasto stanowi teren licznych inwestycji, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Ceny nieruchomości są niższe niż w stolicy, co pozwala na wyższy standard w tej samej cenie. Jednocześnie zapewniając bardzo dogodny dojazd do stolicy.